Liečba chrípky

Ako viacero vírusových ochorení, chrípka sa musí vyležať. Odporúčané sú lieky na tlmenie bolesti hlavy,  svalov a zníženie teploty. V niektorých krajinách sú dostupné na liečenie chrípky typu A antivirotiká amantadine a rimantadine: oba sú rovnako efektívne, ale amantadine môže mať neurologické a rimatadine gastrointestinálne nepriaznivé účinky. Okrem toho veľmi často vzniká rezistencia na oba lieky.
Inhibítory neuraminidázy pod názvom Relenza (inhalačná forma) a Tamiflu (tabletková forma) sú pomerne novými liekmi proti chrípke dostupnými aj u nás; sú zamerané na liečenie základnej príčiny ochorenia, zabraňujú rozmnožovaniu vírusu chrípky v dýchacích cestách. Široké, dlhodobé a nekontrolované podávanie antivirotík však môže viesť ku vzniku rezistencie a rýchlejším antigénnym zmenám vírusu chrípky. Antibiotiká na chrípku neúčinkujú.